skúsené veštkyne
sú online
online_img online_img
 

Hlavné dôvody, prečo karty nevykladať sám sebe

Proč nevykládat karty sám sobě

Patríte aj vy k tím, ktorí prepadli kúzlu vykladacích kariet? Možno ste si už domov dokonca zaobstarali prvý balíček kariet, a k nemu niekoľko šikovných kníh, ktoré sa na túto prastarú techniku zameriavajú. Potom už len chýba vyskúšať si teóriu aj v praxi. Ale kde? Väčšina začiatočníkov si pochopiteľne netrúfa na výklad cudzím ľuďom, a preto svoje schopnosti trénujú najskôr sami na sebe. To však so sebou nesie celý rad prekážok.

1. Tajomná moc podvedomia

Základný princíp vykladacích kariet v značnej miere spočíva na neuveriteľnej moci podvedomia každého z nás. Práve naše podvedomie totiž priamo ovplyvňuje to, po akých konkrétnych kartách siahneme, a ktoré si nakoniec vyberieme.

A to je práve aj podstatou problému, ktorý nastáva, ak karty vykladáme sami sebe. Nielenže máme priamy vplyv na to, ktoré karty si z balíčka vyberieme, ale prostredníctvom nášho podvedomia ovplyvňujeme, ako bude balíček kariet premiešaný a v neposlednom rade aj to, ako budú karty rozložené. Z toho je zrejmé, že takýto výklad kariet nemôže byť nikdy úplne nestranný a objektívny, myseľ sa na podvedomej úrovni snaží „zmanipulovať“ veštenie v náš prospech. Aj keď sa tento fakt môžeme snažiť akokoľvek vedome potlačiť, bohužiaľ istému skresleniu sa nikdy nemožno úplne vyhnúť.

2. Skreslenie výkladu

Pri výklade kariet nemôžeme nikdy očakávať úplne presné odpovede na naše otázky. Budúce udalosti sú predpovedané skôr v symbolickej rovine, prostredníctvom obrazových symbolov a indícií. Až z nich môžeme usudzovať ich možný význam a charakter oznámenia.

Je logické, že sami sebe nikdy neprajeme nič zlé. Preto aj na symbolickom výklade kariet vždy vidíme predovšetkým to pozitívne, radostné oznámenia, priaznivé správy. Zatiaľ čo tie negatívne či varovné intuitívne potláčame. Zjednodušene povedané, výklad kariet si prispôsobuje tomu, čo vlastne chceme počuť. A deje sa tak opäť nielen na vedomej úrovni, ale aj podvedome. Preto, pri výklade kariet, ktorý robíme sami sebe, dochádza vždy k určitému skresleniu čisto v náš prospech.

3. Riziko príliš častého opakovania

Kúzlu výkladu kariet je ľahké prepadnúť. Toto tajomné umenie sa môže veľmi rýchlo premeniť na závislosť, niekedy dokonca až posadnutosť. To je samozrejme zlé. Predpovedanie budúcnosti prostredníctvom tarotových alebo iných kariet by malo prebiehať iba vtedy, ak je k nemu konkrétny dôvod. Môže ísť o pomyselnú životnú križovatku, keď človek nevie, ktorým smerom sa vydať. Alebo o problémy v rodine, partnerstve, finančné starosti, stratu zamestnania a podobne.

Vykladať opakovane karty sám sebe (alebo komukoľvek inému) každý deň alebo dokonca niekoľkokrát za deň nemá zmysel. Počas tak krátkeho úseku pochopiteľne nedošlo k žiadnej zásadnej zmene v živote. Série častých výkladov spôsobia následne len zbytočný zmätok.

Výklad kariet sám sebe sa nevypláca, ale nič nebráni tomu, nechať si predpovedať budúcnosť nestranne od niekoho iného. Vyskúšajte našu SMS veštbu a získajte nápovedu na ďalší život.